Cenník

Cenník

Cenník pre Uchádzačov o zamestnanie:

  1. Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku. – BEZPLATNE
  2. Vytvoriť si na Webovej stránke agenta pre vyhľadávanie Pracovných ponúk – BEZPLATNE
  3. Uložiť si a  sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov Prevádzkovateľa – BEZPLATNE

Cenník pre zamestnávateľov:

Zverejňovanie pracovných ponúk:

 1. Bezplatné zverejnie pracovnej ponuky- BEZPLATNE
 2. Zverejnenie pracovnej ponuky pre členov Pharma Academy – BEZPLATNE (podmienkou je aktívne zaplatené členstvo vo vzdelávacom programe Pharma Academy –  www.pharmaacademy.sk)
 3. Platené zverejnenie (jednorazová platba) – 12,00 €
 4. VIP Balík pre siete lekární a personálne spoločnosti (cena na 1 mesiac) – 89,00 €

Prístup do databázy životopisov:

 1. Prístup k databáze životopisov na rok – 2000,00 €
 2. Jednorazový výpis kontaktov relevantných pre jednu pracovnú pozíciu – 100,00 €