Kontakt & Technická podpora:
PharmDr. Martin Bukvay – konateľ
telefón: +421 903 315 829
e-mail: martin.bukvay@pharmaregister.sk

Fakturačná adresa:

Synergy Health Care, s.r.o.
Rozkvet 2004/12-10
017 01 Považská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 46 079 572
DIČ: 202 322 41 48
Synergy Health Care, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 24222/R

Nie sme plátca DPH

Korešpondenčná adresa:

PharmDr. Martin Bukvay
Zelená 887/5
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Bankové spojenie:

Číslo účtu: 2921853453/1100
IBAN: SK52 1100 0000 0029 2185 3453
BIC: TATRSKBX