Zverejniť pracovnú ponuku

1
Vyberte si možnosť, ktorá Vám vyhovuje.
 • Bezplatné zverejnie pracovnej ponuky
  Vaša pracovná ponuka bude zobrazená ako normálna (nezahŕňa zverejnenie na sociálnych sieťach) na dobu 31 dní.
 • Zverejnenie pracovnej ponuky pre členov Pharma Academy
  Vaša pracovná ponuka bude zobrazená ako TOP (zahŕňa zverejnenie na sociálnych sieťach) na dobu 31 dní.
 • Platené zverejnenie (jednorazová platba) 12.00 -
  Cena zahŕňa zverejnenie 1 pracovnej ponuky.
  Vaša pracovná ponuka bude zobrazená ako TOP (zahŕňa zverejnenie na sociálnych sieťach) na dobu 31 dní.
 • VIP Balík pre siete lekární a personálne spoločnosti (cena na 1 mesiac) 89.00 -
  Všetku administratívu na Pharma Registri urobíme za Vás - ušetríme Váš čas.
  Neobmezene upravujeme a zverejňujeme Vaše pracovné ponuky za Vás. Len posielate zoznam pracovných pozícii. Tento balík zahŕňa neobmezený počet pracovných ponúk. 999
  Každá pracovná ponuka bude zobrazená ako TOP (zahŕňa zverejnenie na sociálnych sieťach) na dobu 31 dní.
2
Prihláste sa alebo si vytvorte si účet
3
Popíšte Vašu pracovnú ponuku a spoločnosť
4
Zaplatiť a zverejniť pracovnú ponuku
ČO JE "TOP PONUKA"?
Zobrazuje sa vždy pred bezplatne zverejnenými pracovnými ponukami + NAVIAC zahŕňa zverejnenie na sociálych sieťach.

AKO DÁVAME VEDIEŤ O VAŠICH PRACOVNÝCH PONUKÁCH

1. Platíme si inzerciu vo vyhľadávači Google. Vždy keď niekto hľadá "prácu pre farmaceutov" alebo laborantov. Zobrazí sa odkaz na Pharma Register.

2. Používame naše sociálne siete. Na Facebooku používame dve naše fanpage a to:
Pharma Register a Farmaceutický trh práce.